Printpunt Disclaimer

Last update 01/03/2024

DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN

VOPI Bv - Koen Pierreux – PRINTPUNT
BTW: BE0768520706
Dorpsstraat 32c - 1755 Gooik
Atelier & shop : M15 J.v.d.Bosschestraat 121 1750 Lennik (+32)496 08 73 82
info@printpunt.be
www.printpunt.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Koen Pierreux – PRINTPUNT of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Koen Pierreux – PRINTPUNT levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Koen Pierreux – PRINTPUNT de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Koen Pierreux – PRINTPUNT kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Koen Pierreux – PRINTPUNT geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Koen Pierreux – PRINTPUNT kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Koen Pierreux – PRINTPUNT verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van Koen Pierreux – PRINTPUNT gevestigd is, bevoegd.

KLACHT

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8u30 en 12u00).

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Deze website maakt gebruik van cookies. U kan hierover meer info verstekken in onze algemene voorwaarden, privacy policy of andere documenten beschikbaar gesteld door Koen Pierreux – PRINTPUNT.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

DE BEHEERDER VAN DEZE WEBSITE

www.printpunt.be wordt gepubliceerd en beheerd door Koen Pierreux – PRINTPUNT.

Free HTML5 Bootstrap Template